Szolgáltatások

Társasházkezelés / Közös képviselet

 • Közgyűléssel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok
 • Feladatok végrehajtása a közgyűlési határozatokban foglaltak szerint
 • A társasház iratainak kezelése és őrzése
 • Adatbázisok ellenőrzése, frissítése, naprakész információs rendszer működtetése
 • Ingatlankezelés és karbantartás (háztakarítás, gondnok, és egyéb szolgáltatók – pl.: kamerarendszer üzemeltetése)
 • Ingatlan hasznosítás (közös területek, mosókonyhák, gondnoki lakás, üzlethelyiségek – felmérés, ütemezés, megvalósítás)
 • Teljes körű pályázati ügyintézés (pályázati lehetőségek feltárása, pályázatírás, menedzselés és megvalósítás, elszámolás)
 • Építési, felújítási, valamint közösségépítő projektek teljes körű bonyolítása
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend készítésének, frissítésének koordinálása
 • Megszervezi a tűz-, baleset-, érintés- és környezetvédelmi feladatok végrehajtását
 • Adatvédelmi szabályzat elkészíttetése
 • Tűzvédelmi szabályzat elkészíttetése
 • Kapcsolatottartás a közműszolgáltatókkal, szakhatóságokkal
 • Eljárás a megbízási, szolgáltatási, bérleti és vállalkozási szerződések esetében
 • Jogi, illetve hatósági ügyintézés

Könyvelési és pénzügyi előkészítés, ügyintézés

 • Alap könyvelési feladatok, közös költség elszámolása, közös költség kintlévőségek kezelése, célbefizetések, bérleti díjak nyilvántartása
 • Időszakos és eseti elszámolások készítése a Számvizsgáló Bizottság, illetve a tulajdonosok részére
 • Számlaügyintézés (kifizetések, utalások, betétlekötés, értékpapír ügyintézés, lakástakarék pénztári ügyintézés, közművek)
 • Elszámolás a közművekkel kapcsolatban

Kiegészítő szolgáltatások

 • kertgondozás / kertrendezés / kertfenntartás
 • fűnyírás / gyepgondozás
 • lombkorona ritkítása / száraz ágak levágása
 • elhanyagolt vagy elhagyott területek tisztítása / bozótirtás
 • növényágyások kialakítása / növények beültetése

Kiegészítő információk

 • A társasházkezelést egyéni vállalkozóként végezzük. A megbízási szerződésben a második fél helyettesítőként szerepel.
 • Szakképesítés megnevezése és azonosítója: Társasházkezelő – 52-814-01

Tapasztalataink szerint a köztudatban a társasházkezelő, illetve közös képviselő fogalma gyakran összekeveredik. Fontosnak tartjuk kimondani, hogy ez a gyakorlatban két különböző feladatkör!

Vizsgáljuk meg, mi a különbséget a két terület között:

 1. a közös képviselő választott tisztség (tulajdonosok maguk választják)
 2. a közös képviseleti munkát elvégezheti olyan személy, akinek tulajdona van a társasházban, illetve a házhoz nem kötődő külsős megbízott is.
 3. a közösség ügyeiben eljáró személy amennyiben üzletszerűen végzi a képviseletet, akkor szükséges, hogy OKJ-s szakképesítéssel rendelkezzen

A közös képviselő tevékenységi köre:

 • közgyűléssel kapcsolatos feladatok,
 • elkészíti a társasház éves beszámolóját és mérlegét, illetve a következő évi költségtervét
 • a közgyűlésen hozott határozatokat végrehajtja, vagy végrehajtatja
 • a közös költség befizetéseket kezeli, vezeti a tulajdonosok folyószámláját, valamint rendelkezik a társasház bankszámlája felett (számvizsgálókkal)
 • kezeli a kintlévőségeket, lefolytatja a behajtási eljárásokat, a közösséget bíróság előtt képviseli
 • ügyel arra, hogy a közgyűlésen hozott határozatok a szervezeti és működési szabályzatoknak megfeleljenek
 • minden szükséges intézkedést megtesz az épület állagának megóvása érdekében.
 • hibaelhárításokat, azonnali halasztást nem tűrő munkákat végeztet el a házon.

A társasházkezelői feladatkör ennél jóval összetettebbek, így a fentiekkel szemben, csak OKJ-s Társasházkezelői végzettséggel rendelkezők végezhetik ezt a feladatot.

Nézzük meg, hogy a közös képviselői feladatokon felül milyen feladatai vannak egy társasházkezelőnek:

 • felelős a társasház műszaki állapotáért és az üzemeltetésért
 • költséghatékony problémamegoldásra törekszik
 • rövid-, közép- és hosszútávú felújítási tervet készít
 • rangsorolja és ütemezi az elvégzendő feladatokat
 • hasznosítási tervet készít a társasház közös területeire vonatkozóan
 • megbízási, szolgáltatási, illetve bérleti szerződésekben eljár
 • megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, adat- és környezetvédelmi feladatok ellátását
 • pályázati anyagokat készít és pályázatokat menedzsel
 • figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, különösen a társasházi, jogi, számviteli, adó és építési ügyekben
 • árajánlatokat kér be és javaslatokat készít a döntéshozóknak
 • közösségi szemléletű, kooperatív kommunikációt folytat

A fenti felsorolásokból jól látható, hogy a társasházkezelői tevékenység jóval összetettebb és nagyobb felelősséggel párosul, mint a közös képviseleti munkakör. Egy jó társasházkezelő a munkájával a kezelésében lévő társasházat fejleszti, óvja és szépíti.  A társasház lakásainak értéke így emelkedik, ezáltal a tulajdonosok vagyona gyarapszik.

Javaslat:

Egy társasház választhat magának külön közös képviselőt, és társasházkezelőt, de a legszerencsésebb és legköltséghatékonyabb, ha a két feladatkörbe tartozó tevékenységeket egy megbízott végzi el.

%d blogger ezt szereti: